فیلتر شکن سیسکو برای آیفون

فیلتر شکن سیسکو برای آیفون تو دانشگاه نشسته بودیم که یکی از پسرای دانشگاه از اینکه نمیتونست روی گوشی آیفون هیچ برنامه ای را بگیره شاکی بود ودوستش داشت راهنماییش میکرد که میتونی فیلتر شکن سیسکو برای آیفون را بخری همه بچه ها راغب شده بودن که این پسر میخواد چی بگه وچه راهنمایی میکنی اطلاعت بیشتر دربارهفیلتر شکن سیسکو برای آیفون[…]